Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

zuszus
4928 0e40 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
zuszus
9595 dd4d 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viacountingme countingme
zuszus
Czy nigdy nie uderzyło Cię, że po jednych ludziach zostaje Ci nuda i właśnie jakby zakalec w głowie, a po innych Ci żwawiej i świat jakiś ciekawszy i godzien uwagi?
— Sławomir Mrożek, Stanisław Lem "Listy 1956-1978"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadusielecc dusielecc

April 07 2020

zuszus
2070 cca4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusielecc dusielecc
zuszus
Najsprytniejszą sztuczką diabła było przekonanie ludzi o tym, że nie istnieje.
— Eva García Sáenz de Urturi - Rytuały wody
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacyna cyna
zuszus
Reposted fromshakeme shakeme viacyna cyna
zuszus
Reposted fromshakeme shakeme viacyna cyna
zuszus

March 31 2020

zuszus
2655 c010
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
zuszus
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
9907 b35a
zuszus
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
zuszus
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viabeliveinme beliveinme
zuszus
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viadreamboat dreamboat
zuszus
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromesperance esperance
zuszus
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
zuszus
5797 706d 500
Reposted fromyikes yikes viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
zuszus
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl