Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

zuszus
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl
zuszus
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
5953 2860 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
Marząc o rzeczach, cofamy się do dzieciństwa. Niedostępne przedmioty pozwalają skoncentrować smutek w jednym kształcie. Opisać to, czego nam brakuje.
— "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" M. Wicha
Reposted fromhesiamela hesiamela viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
9091 e743 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via100suns 100suns
zuszus
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialeimakid leimakid
zuszus

January 30 2020

zuszus
5202 fff0 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaabsstract absstract
zuszus
Osobiście uważam, że człowiek wie, iż był szczęśliwy, jedynie z perspektywy czasu.
— Felicia Yap
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay
1944 d3e6 500
Reposted fromkimik kimik viaSilentForest SilentForest
8705 0363 500
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
zuszus
zuszus
Tyle jeszcze trzeba zrobić. W tyle drzwi zapukać. Pozamykać stare złości. Usta wyrzucić z gniewem, a na ich miejsce wstawić nowe - pełne dobroci i mądrości. Wybaczyć trzeba złe dzieje, złe sny, źle dobranych do siebie ludzi. Jeszcze. I popatrzeć w dobre oczy. Ze wzruszeniem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamboat dreamboat
zuszus
Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było.
— Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadreamboat dreamboat

January 23 2020

zuszus
d a t   a s s ! ! !
Reposted fromkarrolka karrolka viavanite vanite
zuszus
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson vianoticeable noticeable
zuszus
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacountingme countingme
zuszus
6849 7a9b 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl