Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

zuszus
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viagrarzynka grarzynka
zuszus
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viajustafragmentofyou justafragmentofyou
zuszus
Reposted fromshakeme shakeme

June 14 2019

zuszus
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viabazyliszek bazyliszek

June 13 2019

zuszus
3455 8cbb 500
zuszus
Wszystko, co irytuje nas w innych może nas zaprowadzić do zrozumienia samego siebie.
— CARL JUNG
zuszus
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
zuszus
5738 cf8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
zuszus
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
zuszus
zuszus
3078 92b6

June 05 2019

2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viaSilentForest SilentForest

May 27 2019

zuszus

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
zuszus
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSilentForest SilentForest
0329 91a2 500
Reposted fromerial erial vianoticeable noticeable
zuszus
0492 eef1
zuszus

May 19 2019

zuszus
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viakrainakredek krainakredek
zuszus
zuszus
7653 acd8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl