Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

zuszus
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viakrainakredek krainakredek
zuszus
zuszus
7653 acd8
zuszus
9033 7ecb 500
zuszus
zuszus
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaolakocie olakocie

April 28 2019

zuszus
2182 76a1 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
zuszus
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
zuszus
Reposted fromshakeme shakeme vialathea lathea
zuszus
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viadreamboat dreamboat
zuszus
3686 f1a0 500
Reposted frommakle makle viasoupdoup soupdoup
zuszus
zuszus
Nie pozwól mi nigdy powrócić do miejsc, z których, z uzasadnionych powodów, odeszłam. Do wspomnień, które zostały już przeanalizowane, rozłożone na czynniki pierwsze i przetransformowane w marzenia. Nie pozwól mi powracać do ludzi, którzy mnie opuścili, zostawiając mnie z brakującymi, ważnymi dla mnie częściami świata - mimo, że usilnie znowu chcą się w nim pojawić - ja już wszystko odbudowałam i w moim świecie nie ma pustych miejsc.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea
zuszus
7177 5aa8
Reposted frommartynkowa martynkowa vialeimakid leimakid

April 26 2019

zuszus
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiezwyykla niezwyykla
zuszus
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viazzuuoo zzuuoo
zuszus
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarock-sex-love rock-sex-love
zuszus
7668 f5dd
Reposted frombluuu bluuu viarock-sex-love rock-sex-love
zuszus
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaedenpath edenpath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl