Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

8433 cd68
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaaynis aynis
zuszus
Jestem mistrzem w pokonywaniu dużych, życiowych trudności, tylko po to, żeby później przejmować się głupotami. To tak jakbym pop*erdalała po górskich szczytach, tylko, żeby później wyp*erdolić się przez nieuwagę na prostej drodze.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
zuszus
1357 84b8 500
zuszus
zuszus
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabazyliszek bazyliszek
zuszus
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaindigestible indigestible
zuszus
Ta sytuacja wiele mnie nauczyła. Głównie tego, że możesz zrobić wszystko dobrze i zachować się w porządku, ale ludzie jak zechcą, to i tak przedstawią cię w taki sposób, w jaki poniesie ich wyobraźnia. Nieważne jak bardzo starasz się nikogo nie skrzywdzić i trzymać klasę. Nieważne kim naprawdę jesteś. Są tacy ludzie, dla których jesteś tylko marionetką. Lalką za pomocą, której chcą osiągnąć upragniony cel. I mają w d*pie to, że cię zranią. Mają gdzieś twoje uczucia. Zniszczą cię za uczciwość. Za to, że jesteś za dobra. Może to ich wina, a może już tak bardzo są przesiąknięci złem, że nie są w stanie zrozumieć nikogo, kto ma w sobie dobro. Tak myślę. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do ciemności, nie rozumie dlaczego inni zachwycają się promieniami Słońca.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeveleen eveleen

March 24 2018

zuszus
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMissMurder MissMurder

March 15 2018

zuszus

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
zuszus
zuszus
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
6571 0e0e
Reposted fromadkagar adkagar viamontak montak

January 05 2018

zuszus
zuszus
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viabrianmay brianmay
zuszus
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaaura-lunaris aura-lunaris

January 04 2018

zuszus
zuszus
6512 1b3d 500
zuszus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl