Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

zuszus
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadreamboat dreamboat

November 27 2017

zuszus
Reposted fromFlau Flau viazurawianiaczka zurawianiaczka
zuszus
0212 d026 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasection section

November 25 2017

zuszus
zuszus
Najwspanialszym darem, jaki psychoanaliza może ofiarować człowiekowi, jest uwolnienie go od tyranii nieświadomości.
— L. S. Kubie
zuszus
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
8605 1913
zuszus
5352 290d 500
Reposted fromhajskul hajskul viafoodforsoul foodforsoul
zuszus
Co ludzie zwykle nazywają swym losem, jest przeważnie ich własną głupotą.
— Arthur Schopenhauer
Reposted frommarysia marysia viafoodforsoul foodforsoul

November 15 2017

zuszus
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"
zuszus
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viabutterfly-effect butterfly-effect

November 11 2017

zuszus
8252 9f6a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
zuszus
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal via100suns 100suns
zuszus
4898 abf7 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaczoo czoo
zuszus
6533 5e67 500
zuszus
zuszus
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrianmay brianmay
zuszus
9125 e85a
zuszus

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
zuszus
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viaanomalia anomalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl