Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

zuszus
zuszus
7901 dd75
Reposted fromdysiamisia dysiamisia

May 23 2017

zuszus
8332 2291
zuszus
9043 1c71 500

May 12 2017

6101 b426 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
zuszus
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagaabu gaabu
8566 367f 500

crss-a:

waffle butt

8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viaIriss Iriss

April 12 2017

2137 02f8 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamadadream madadream
zuszus
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viamadadream madadream

March 11 2017

zuszus
Człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień.
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamyu myu

March 09 2017

zuszus
zuszus
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawkwardx awkwardx
zuszus
Nie interesuje mnie, jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca
— Oriah Mountain Dreamer
Reposted fromczajnikq czajnikq viaiirritability iirritability

March 08 2017

zuszus
1067 2f6f
Reposted fromkarmacoma karmacoma
zuszus
4977 ccf2
Reposted fromcalifornia-love california-love via100suns 100suns

March 07 2017

zuszus
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaCiambelle Ciambelle
zuszus
0594 370b
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaClary Clary
zuszus
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaLotta12 Lotta12

March 01 2017

zuszus
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl