Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

zuszus
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
zuszus
4449 8764 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianoticeable noticeable
zuszus
0066 2524
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
zuszus
Reposted frombluuu bluuu viacontrolhp controlhp
zuszus
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSilentForest SilentForest

December 11 2019

zuszus
1284 653a 500
zuszus
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viarock-sex-love rock-sex-love

November 17 2019

zuszus
- Czy kochasz tę kobietę? (...) - Możliwe, że tak. Ale nie mam pojęcia, kiedy do tego doszło. (...) - Tak to zazwyczaj wygląda. Po prostu któregoś dnia odwracasz się i wtedy uderza cię to w twarz. Wtedy dociera do ciebie, że to uczucie zawsze tam było, tylko ty byłeś zbyt ślepy, by to dostrzec. Właśnie o to chodzi w prawdziwej miłości - nigdy nie widać jej początku ani końca.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
zuszus
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
zuszus
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viarisky risky

November 16 2019

zuszus
1681 b419 500
Reposted fromxawery xawery viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
3242 575f
Reposted fromBabson Babson viaaura-lunaris aura-lunaris
zuszus
zuszus
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasusano susano
zuszus
5059 8a7a 500
Reposted frommalice malice viasusano susano
zuszus
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacyna cyna
2216 41b4 500
Reposted fromunco unco viacyna cyna
zuszus
zuszus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl