Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

zuszus
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów

September 15 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaaynis aynis
zuszus
1542 b2f7 500

September 05 2017

zuszus
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viadynamite dynamite
zuszus
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaiwantmagic iwantmagic
zuszus

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz

September 04 2017

zuszus
5211 183c
Reposted fromGIFer GIFer viaaynis aynis
zuszus
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamadadream madadream
zuszus
Reposted fromshakeme shakeme

September 03 2017

zuszus
6664 272d
Reposted fromkortes kortes vianiezwyykla niezwyykla
zuszus
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
zuszus
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vianiezwyykla niezwyykla

August 28 2017

zuszus
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianiezwyykla niezwyykla

August 21 2017

zuszus
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakrainakredek krainakredek
zuszus
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
zuszus
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz vianiezwyykla niezwyykla
zuszus
8943 685d 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianiezwyykla niezwyykla

August 07 2017

zuszus
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiezwyykla niezwyykla
zuszus
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove vialeimakid leimakid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl